HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 050820_1fcb


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Rozbitý a přeplněný koš

Datum nahlášení: 05.08.2020

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Již pár měsíců má tento koš rozbitý plášť. Zároveň často přetéká, neboť intervaly vyvážení buď nedostačují, nebo se s vývozem na koš ve slepé ulici zapomíná.


Lokalita závady: Aloise Jiráska 3353, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Předáno na dispečink svozové společnosti k zajištění nápravy.