HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 050917_0ed9


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nábytek na ulici

Datum nahlášení: 05.09.2017

Kategorie závady: Černá skládka


Popis závady: černá skládka


Lokalita závady: ulice Československých legií, Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení, předáno na dispečink svozové společnosti k zajištění úklidu.
Jedná se však především o neukázněnost některých spoluobčanů, kteří se tímto způsobem zbavují odpadu, který k nádobám rozhodně nepatří, opakovaně zde odkládají velkoobjemový odpad, např. starý nábytek, vybourané části koupelen atd. Zbavit se jej přitom mohou zdarma prostřednictvím přistavovaných velkoobjemových kontejnerů či ve sběrném dvoře. V případě, že by jste byla svědkem takového chování, doporučuji volat linku Městské policie 156, která vyšle hlídku a věc prošetří. Jedná se o přestupek za který hrozí pokuta do výše 50.000,- Kč.