HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 050922_729a


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Vyvrácené sloupky s řetězy

Datum nahlášení: 05.09.2022

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Vyvrácené sloupky s řetězy na zeleni mezi kruhovým objezdem, OC Galerií Teplice a NC Fontána Teplice. Především sloupek u vjezdu do 1PP parkingu, kde hrozí pád osob do vozovky.


Lokalita závady: náměstí Svobody, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Jaroslava Vojáčková (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Závada byla předána k vyřízení vlastníkovi, to je Galerie Teplice.