HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 050923_3d01


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Bio odpad

Datum nahlášení: 05.09.2023

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Opět nevyvezen bio odpad ve Šmeralově ulici


Lokalita závady: Šmeralova, Teplice, Teplice


Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Předáno na dispečink svozové společnosti k zajištění nápravy.