HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 051021_33fc


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Odpad

Datum nahlášení: 05.10.2021

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Nádoba na plechovky Sochorova ul. Šanov II, u prodejny COOP


Lokalita závady: Trnovany, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Nádoby na kovy jsou aktuálně sváženy 1x za 14 dní a pravidelný svoz vychází na tuto sobotu. Předávám na dispečink svozové společnosti, která se pokusí zajistit výsyp nádoby dříve. Do konce tohoto roku by měla být dovybavena třídící linka a mělo by pak být možné třídit kovy do společných nádob s plasty. Nádoby na kovy by tedy již neměly být přeplněné a pro občany města by tak třídění bylo dostupnější v mnoha jiných stanovištích se žlutými nádobami na plast. O spuštění této služby budeme informovat na webových stránkách města.