HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 060420_fa83


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Neschopnost Marius Pedersen odvézt odpad v popelnici

Datum nahlášení: 06.04.2020

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Od středy přeplněná popelnice i přes slib odvozu


Lokalita závady: Baarova 1370/7, Teplice, 415 01, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Reklamace neprovedeného svozu byla předána svozové společnosti Marius Pedersen a.s.