HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 060423_d896


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Výtluk v komunikaci

Datum nahlášení: 06.04.2023

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Výtluk v komunikaci, díra je kolem kovového uzávěru, pravděpodobně vody.


Lokalita závady: Masarykova třída 1110/98, Teplice, 415 01, Teplice


Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Závadu řešíme se Severočeskou servisní. Jedná se o uzávěr vody. Přislíbena oprava v co možná nejkratším možném termínu. Opraveno v květnu 2023.