HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 060524_c45c


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Neoprávněné nakládání s mobiliářem města

Datum nahlášení: 06.05.2024

Kategorie závady: Závady na městském mobiliáři a dětských hřištích


Popis závady: Dobrý den, chtěla bych upozornit na neustále se opakující problém sgrupování mládeže a bezdomovů, kteří veřejně užívají různé návykové látky na lavicích v okolí zahradního domu a altánu, do kterého se lavice přesouvají dle potřeby a počasí. Nejenom, že tyto lavice typu nádražní hospody nebo pivní zahrady se stylově vůbec nehodí do prostřed zámecké zahrady, aleí hyzdí celkový dojem okolí ZD. Jsou "zneužívány" a trvale obsazeny bezdomoci nebo mládeží, kterou nikdo nekontrolouje, zda jsou vůbec plnoletí.... nakoupí si levný alkohol a do nočních hodin popíjejí, znečišťují a obtěžují okolí. Téměř denně musí zasahovat Policie ČR. Proto chci navrhnout, zda by se lavice hospodského typu se stoly mohly rozmístnit na vícero místech v rámci celého parku, aby nebyli všechny /myslím, že jsou 3 nebo 4/ soustředěny na jednom místě kolem zahradního domu, ale aby byly na různých místech v rámci zámecké zahrady, aby mohli být využívány i slušn ými návštěvníky parku... někde dál od zdroje levného alkoholu, a zda by u nich, nebo alespoň někde u vstupů do zahrady mohly být vybudovány veřejné toalety. Kolem ZD, pod stromy, pod keřmi a někdy i přímo na chodník si tzv. "hosté" ulevují přímo před očima návštěvníků parku. Je to nechutné a především nehygienické a nehodné lázeňského města. Děkuji


Lokalita závady: Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Jarmila Jurčíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Stoly s lavicemi byly pořízeny na kulturní akce Malá Paříž. O jejich případném rozmístění po parku neuvažujeme. O vybudování veřejných toalet v parku také neuvažujeme, jelikož by to problematiku, kterou popisujete nevyřešilo. Veřejné toalety by byly placené, tak by tam chodili zas jen ty slušní. Rušení občanského soužití, jak ho výše popisujete, řeší Městská policie. Váš podnět bude projednán na vedení města.