HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 060623_9d8e


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Neposečená tráva

Datum nahlášení: 06.06.2023

Kategorie závady: Neudržovaná zeleň, která není v majetku města


Popis závady: Dotaz- proč když se seká pozemek na konci Havlíčkovy ulice,se neposeká i část přiléhající k plotu pozemku domu 1258-59-60 ?Děkuji.


Lokalita závady: Štúrova 1260, Teplice, 415 01, Teplice


Toto hlášení řeší: Mgr. Martina Mayerová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Důvodem je skutečnost, že se jedná sice o jednu oblast, ale ta je v katastru rozdělena a každou vlastní jiný majitel. Zatímco kontejnerová stání jsou umístěna na pozemku Statutárního města Teplice, které zajišťuje v okolí i posekání trávy, tak u paneláku se jedná o soukromého majitele. Zajistila jsem kontakt na správce nemovitosti, před chvilkou jsme si já, Vy i správce volali, aby pan správce přímo od Vás zjistil konkrétně, o co jde. Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobě neřešený nafoukaný nepořádek a hlavně o pyly z kvetoucích nesekaných trav, pan správce hned přislíbil součinnost. Kdyby nedošlo k nápravě, znova nás kontaktujte na Hlášení závad, vyzvala bych firmu formálně k úklidu a k údržbě pozemku, což je ale časově zdlouhavější. (7. 6. 2023)