HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 060716_28c2


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Parkování,staré větve

Datum nahlášení: 06.07.2016

Kategorie závady: Dopravní situace


Popis závady: I přes několikeré mé osobní jednání u Vás na MÚ, zde nadále trvá nemožnost volného, ale hlavně bezpečného přístupu k nádobám na komunální odpad vzhledem k neukázněným řidičům, kteří zde neustále parkují a nerespektují snad z nedbalosti či snad z dokonce z neznalosti Vámi obnoveného dopravního značení (viz foto příloha příklady). Navíc zde nyní leží i ořezané větve keřů, které zde někdo pohodil.


Lokalita závady: ulice Antonína Sochora, Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Ing. Daniel Engel (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den,
na základě Vašeho předchozí podnětu byla přijata následující opatření, která bylo možno učinit v návaznosti na kompetence odboru dopravy a životního prostředí:
- Bylo obnoveno vodorovné dopravní značení.
- Městské policii Teplice byla odeslána žádost o zvýšení kontrol řešeného místa z pohledu nedovoleného stání vozidel, včetně jejich vyhodnocení.

S pozdravem
Daniel Engel