HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 060917_b749


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Odpad na veřejném prostoru

Datum nahlášení: 06.09.2017

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Nedostatečný počet kontejnerů, kontejnery jsou okamžitě zaplněny odpadky vzniklými z předmětu podnikání okolních podnikatelů - asiatů, provozovatelů restauračních zařízení a pod. Pochopitelně následuje odkládání odpadu mimo tyto nádoby (viz foto), které již více jak týden nikdo (Marius Pedersen) neřeší. Hlavně, že Veřejně prospěšné práce jsou problém. Při zavezení velkoobjemového kontejneru se jedná o otázku půl dne, kdy je opět zaplněn odpadem vzniklým z podnikání (pytle s čímkoliv, lednice, pneumatiky) převážně osob z obcí, kde se poplatky za odpad platí a najíždí rovnou s dodávkami (rovněž viz foto). Prosím o posílení kontejnerů + rozšíření o nádoby na tříděný odpad na parkovišti u plynárny v ulici Rovná, Prosetice.


Lokalita závady: část obce Prosetice, Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Váš podnět byl zároveň předán na dispečink svozové společnosti ke zajištění úklidu, který by měl proběhnout obratem. V přilehlém objektu již v minulosti proběhly kontroly podnikatelských subjektů, zda mají zajištěnou likvidaci odpadu, neboť 3 kontejnery, které jsou v tomto stanovišti umístěny jsou hrazeny z městského rozpočtu pro odpad občanů, nikoliv podnikatelů, kteří si odpad z podnikání musí vyřešit samostatně a samozřejmě za úhradu. Nejdříve tedy opět prověříme aktuální stav provozoven a zda nejsou zde přistavené nádoby zneužívány ze strany těchto provozoven. Pro občany toto stanoviště zatím rozšíříme o nádoby na separovaný odpad a při pravidelných kontrolách se zaměříme na stav tohoto stanoviště. V případě, že by jste byla svědkem ukládání odpadu mimo nádoby (ať už běžné kontejnery či kontejner velkoobjemový),doporučuji volat bezplatnou linku Městské policie 156, která vyšle hlídku a věc prošetří. Jedná se o přestupek za který hrozí pokuta do výše 50.000,- Kč.