HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 060918_33a0


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Markantní výskyt hlodavců

Datum nahlášení: 06.09.2018

Kategorie závady: Nezařazeno


Popis závady: V posledním měsíci pozoruji opravdu velkou koncentraci hlodavců (krys, potkanů...) na sídlišti Prosetice. Pod vchody do domů, u budovy Policie ČR, volně pobíhající u pískoviště i po komunikacích. Považuji to za alarmují a rizikové. Prosím o plošnou deratizaci. Děkuji


Lokalita závady: ulice Rovná 251/4, Teplice, 415 01, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Jarmila Jurčíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. K deratizaci uvádíme, že Statutární město Teplice provádí prostřednictvím deratizační společnosti, pravidelnou každoroční deratizaci pozemků v jeho vlastnictví, a to v jarních a podzimních měsících. Podzimní etapa deratizace bude začínat 20.10.2018. Deratizace nemovitostí, které jsou jiných vlastníků může nařídit pouze Krajská hygienická stanice. Pokud se potkani vyskytují ve splaškové kanalizaci, musí deratizaci provést vlastník a tím jsou severočeské vodovody a kanalizace.