HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 060922_3add


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Chodnik

Datum nahlášení: 06.09.2022

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Zničený obrubník , okraj chodníku zámkové dlažby


Lokalita závady: Lípová 455/49, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Jaroslava Vojáčková (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Závada byla předána k opravě.