HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 061016_558e


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nevyhovující stav komunikace

Datum nahlášení: 06.10.2016

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Před dvěma lety jsem urgoval stav komunikace v ulici Karla Čapka od kostela po ulici Baarova. Chodníky jsou již několik let hotové, ale stav komunikace je čím dál horší. Před dvěma lety bylo provedeno velmi provizorní vyspravení těch největších děr a od té doby se nestalo nic a komunikace dál chátrá. Bylo argumentováno budoucími opravama sítí, ale ani v roce 2015 ani v roce 2016 se tak nestalo.


Lokalita závady: ulice Karla Čapka, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Milena Gartnerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení.