HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 061020_0961


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Dvě díry na silnici (jedna dost hluboká) pravá strana

Datum nahlášení: 06.10.2020

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Směrem k Masarykově ulici dvě díry na silnici (jedna dost hluboká asi 20cm) pravá strana. Přestože o nich vím, často je trefím, špatně se jim vyhýbá. Jsou tam již od Vánoc a jsou postupně hlubší.


Lokalita závady: Doubravská 520/13, Teplice, 415 01, Teplice


Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Závadu jsme předali k řešení Správě a údržbě silníc Ústeckého kraje, neboť statutární město Teplice není vlastníkem této komunikace.