HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 061116_7ed7


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Utržený odpadkový koš

Datum nahlášení: 06.11.2016

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Utržený z kovového stojanu


Lokalita závady: část obce Teplice, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Nechám závadu prověřit, pokud lze nádobu koše nasadit, bude opraven.
Vzhledem k tomu, že koše v celé Zámecké zahradě však byly naposledy k datu 20.10.2016 kompletně doplněny a nyní již je opět cca 6-10 ks zničeno nebo zcela chybí, nahrazeny již v současné době nebudou. V průběhu ledna 2017 (s ohledem na klimatické podmínky) by měly být v celé Zámecké zahradě koše kompletně vyměněny za nový typ historicky laděných, litinových košů, odolnějších vandalismu. Děkujeme za pochopení a doufám, že nové koše nebudou v takové míře poškozovány.