HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 061118_c3e9


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nebezpečný a velkoojemový odpad

Datum nahlášení: 06.11.2018

Kategorie závady: Černá skládka


Popis závady: Dobrý den. Dnes jsem z vlastní iniciativy uklízel louku za bývalým Bonexem v Trnovanech, mezi ul. Thámova, Fráni Šrámka a na místě bylo zjištěno následující: Za garážemi z ul Fráni Šrámka směrem k louce se válí palivová soustava do automobilu a větší množství stažených kabelů, a zhruba uprostřed oné louky je rozbitý nákupní vozík. Dále v rohu louky za plotem bývalého Bonexu jsem zahlédl větší množství injekčních stříkaček , obalů od nich .... to samé i v prostoru nad bývalým klubem Veronika, naproti SOŠ Stavební Teplice. Jak stříkačky, tak ostatní větší odpad nebylo v mých silách odnést, tudíž Vás žádám o nápravu tohoto nepořádku, jelikož ohrožuje nejen přírodu ale i děti a zvířata, která tam prochází. Díky moc za vyřízení. Přikládám fotky s vyznačením míst kde se co nachází.


Lokalita závady: část obce Trnovany, Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Jarmila Jurčíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Odstranění odpadů bylo zadáno společnosti Marius Pedersen a.s. v termínu do 14 ti dnů.