HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 061122_4c93


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Přerostlé keře

Datum nahlášení: 06.11.2022

Kategorie závady: Veřejná zeleň


Popis závady: U bytových domů v Bratislavské ulici větve keřů zasahují do chodníků, oken a po dešti tíhnou dolů ke schodům, že se tam téměř nedá projít. Podél zdi nemocnice přerostlé nálety zabírají celý chodník.


Lokalita závady: Bratislavská 372/10, Teplice, 415 03, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Bc. Vendula Pillerová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Situace byla dne 10/11/2022 pověřena na místním šetření. Keře zasahující do komunikace do chodníku budou do konce měsíce listopadu upraveny.