HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 061123_365b


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Zlomené prkno lavičky

Datum nahlášení: 06.11.2023

Kategorie závady: Závady na městském mobiliáři a dětských hřištích


Popis závady: Následky vandalismu ukrajinské mládeže, která si zvykla z parků dělat open air bar, rozbité lahve vodky, odpadky všude kolem. Vyčínání mládeže a to nejen té ukrajinské se vůbec neřeší, mají v parcích volný prostor k vyvádění, jelikož nejsou nikým kontrolováni. Myslím, že prevence by vyšla levněji, než odstraňování následků.... zákaz pití alkholu na veřejnosti je nutností, hlavně co se týká města Teplice! Myslím, že právě v Teplicích je nadmíra barů a podniků, kde se můžou bavit tak, aby nikoho a nic neohrožovali....


Lokalita závady: Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Ing. Dagmar Teuschelová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Oprava lavičky byla zadána správci mobiliáře.
------------------------------------
Ve věci kontroly chování mladistvých ve veřejném prostoru, případně projednání přijetí příslušných vyhlášek, vám touto cestou sděluji, že váš podnět předávám řediteli městské policie a primátorovi města.
S pozdravem