HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 061220_aa5d


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Trvalé znečišťování chodníku psy

Datum nahlášení: 06.12.2020

Kategorie závady: Čištění komunikací


Popis závady: Každý den do cca 8hod kálí něčí pes na chodník na křižovatce Štúrova-Thámova, přímo před domem s kamerou napojenou na pult městské policie. Myslím, že by bylo skvělé, kdyby MP konečně počkala ráno na majitele toho tvůrce a řádně s ním naložila. Přikládám foto tří výtvorů v rozmezí několika metrů. Zároveň bych rád požádal, aby se město zaměřilo spíše na čistotu, nikoliv na úklid. Rozdíl je v tom, že zametací auta, pojíždějící zbytečně ulicemi, sice provádí úklid, ale nezajistí čistotu, neboť nepořádek se nachází u obrubníků, nikoliv uprostřed ulice. Stejně tak zametači, kteří se procházejí ulicemi a míjí na chodnících odpadky, sice nachodí placené kilometry, ale výsledek je nulový. Myslím, že by tedy bylo vhodně se zaměřit i na výsledek placené služby. Děkuji, a omlouvím se za ironii- prostě mě to štve...


Lokalita závady: Štúrova 692/36, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Iva Smetáková (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Ohledně psích exkrementů, na pravidelné denní doby výskytu a místa znečišťování byla městská policie upozorněna a požádána o součinnost v odhalení viníka. Dále pro Vaši informaci k čištění komunikací v uvedené lokalitě: vozovky čistíme v zimním období od 1.11. do 31.3. a to 1x týdně s tím, že než projede zametací stroj středem vozovky, je povinností ručního počišťovače vymést nečistoty pokud možno kolem zaparkovaných aut do vozovky a následně projíždějící zametací stroj tyto odstraní. Ohledně krajnice vozovky, při obrubnících provádí zametání ruční počišťovač určený k úklidu chodníků. V zimním období se chodníky včetně pod obrubníky zametají 2x týdně. Kvalita prováděného úklidu je kontrolována min. 1x týdně a v případě nedostatků na pokyn opakován.