HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 070118_e235


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Odpad kolem popelnic

Datum nahlášení: 07.01.2018

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Odpad kolem popelnic a všude kolem Cajthamlova vnitroblok


Lokalita závady: Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení, předávám na dispečink svozové společnosti k zajištění úklidu. Jedná se však především o neukázněnost některých spoluobčanů, kteří se tímto způsobem zbavují svého odpadu, ač se tím dopouštějí porušení obecně závazné vyhlášky č. 4/2017 o odpadech a tedy pokutovatelného přestupku.