HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 070218_5170


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nesvítí lampa číslo 1687

Datum nahlášení: 07.02.2018

Kategorie závady: Veřejné osvětlení a světelná signalizace


Popis závady: Lampa zde svítí pouze každých 5 vteřin a na každých 5 vteřin zhasne. Pravděpodobně pouze vadná zářivka/výbojka.Lampa číslo 1687.


Lokalita závady: Akátová, Teplice, Teplice


Toto hlášení řeší: Radomír Panchartek (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Závada byla předána správci VO k opravě.