HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 070223_3a28


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Voda na chodníku

Datum nahlášení: 07.02.2023

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Již delší dobu vytéká ze země na cestu (v její dolní části) voda, která v mrazivých dnech vytváří pěkný "ledo- pád".


Lokalita závady: Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Mgr. Martina Mayerová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Obratem bylo předáno na odbor dopravy pro zajištění posypu ledu. Nyní jsem na životním prostředí zadala odborné firmě, aby místo navštívila a navrhla řešení.
...........................................................

Dobrý den, v únoru 2023 jsme zadali hydrogeologický posudek na vývěr vody na Letné, který byl dne 31.3.2023 doručen na odbor životního prostředí, Magistrát města Teplice (jedná se o pramínek, nikoli o havárii vodovodního řádu). V současné době je s odbornou firmou řešena technická stránka věci při jímání a odvodu vody, následně dojde k objednání prací v terénu. Prosíme ještě o strpení, na všechny dílčí firmy apelujeme, aby se zakázky ujímaly expresně.

..............................................................

Dobrý den, vývěr vody na Letné je podchycen studánkou. Děkujeme za nahlášení ledopádu, příští zimu by to už mělo být v pořádku. (9. 5. 2023)