HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 070715_4859


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Parkování

Datum nahlášení: 07.07.2015

Kategorie závady: Dopravní situace


Popis závady: Časté podélné parkování namísto příčného


Lokalita závady: Smetanova 191/14, Teplice, 415 03, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Jana Strejcovská (odbor dopravy a životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, v současné době je v ulici Smetanova povoleno v místech stávajícího kolmého stání přechodné dopravní značení stání podélné, a to z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace prováděné po pravé straně komunikace - zachování průjezud. Toto značení je povoleno po dobu rekonstrukce nejpozději však do 30.10.2015.