HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 070818_217f


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Starý rozbitý nábitek

Datum nahlášení: 07.08.2018

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Silný nepořádek okolo kontejnerů na tříděný odpad, někdo opět odložil svůj starý rozbitý nábytek (postel, židle, skříňky) kam neměl. Také se kupí tříděný odpad kolem popelnic (kartonové krabice a platy). Kdysi tu byly dva kontejnery na plast a dva na papír a i tak bývaly plné. Nerozumím tomu, že jejich počet byl snížen.


Lokalita závady: ulice U schodů, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení, předávám na dispečink svozové společnosti k zajištění úklidu stanoviště.
Odpad okolo nádob je bohužel způsobován bezohledností některých spoluobčanů, kteří přes veškeré poskytované služby zdarma nejsou ochotni využít za tím účelem pravidelně přistavované velkokapacitní kontejnery či sběrný dvůr. Odložení odpadu mimo nádoby je pokutovatelný přestupek, v případě, že tedy vidíte někoho cokoliv takto odkládat, doporučuji volat bezplatnou linku Městské policie 156, která vyšle na místo hlídku.
Kontejnery na tříděný odpad byly v minulosti na tomto stanovišti duplicitně pro obě komodity papír i plast, avšak se svozem 1x týdně. Nyní je na místě pro každou komoditu pouze 1 kontejner, ale s četností svozu 2x týdně, takže kapacita zůstala zachována.