HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 070823_3a43


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Závada na veřejné zeleni - místní cílené odstranění plevelu (ječmen myší)

Datum nahlášení: 07.08.2023

Kategorie závady: Veřejná zeleň


Popis závady: V sídlišti Řetenice ul. Sokolovská cesta, Zrenjaninská, Buzulucká a Jaselská jsou v celém okolí místama početná ložiska (hlavně u obrubníků, býv. výkopů - inž.sítí, budov a nedalekého okolí) nežádoucí plevel ječmen myší. Důsledkem výskytu tohoto druhu plevele je nejen samovolné rozptýlení, ale i nedbalá a šizená obnova zeleně po výkopových rýh (inž. sítí) firmy Sitel,s.r.o. a nedůsledná kontrola odboru ŽP Teplice (tj. terén a zeleň byla obnovena do původního stavu). Tímto žádáme, aby tyto všechny zapleveléná místa byla cíleně vyhledána a odborně mechanicky odstarněna, aby nedošlo k rozptýlení osin do okolí. UPOZORNĚNÍ - k odstranění nepoužívat jedovatou chemii z důvodu ochrany živých tvorů (volně žijících živočichů a domácích zvířat).


Lokalita závady: Jaselská 416/2, Teplice, 415 03, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Bc. Vendula Pillerová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den,
I u druhu ječmen myší se jedná o trávu, která je v Evropě domácí, jen snese městské sucho a vedro lépe, než jiné vysévané směsi, a proto vyrostla rychleji než ostatní traviny. Odstraněna bude v rámci seče trávníků.