HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 071116_1a6b


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozený chodník

Datum nahlášení: 07.11.2016

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: U domu č.p. Doubravská 750/22 jsou propadlé dlažební kostky - na tomto chodníku minimálně na dvou místech (u svodu okapu u domu a o cca deset metrů dále u obrubníku u silnice. ) Celkově je stav chodníků v této oblasti dost špatný.


Lokalita závady: Doubravská 1892/24, Teplice, 415 01, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Milena Gartnerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. jedná se o vady na svodech deš´tové vody z objektů- musí opravit vlastník nemovitosti, kterého k tomu vyzveme.