HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 071116_1f3c


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Přechod

Datum nahlášení: 07.11.2016

Kategorie závady: Dopravní značení


Popis závady: V ulici Generála Svobody jsou u křižovatek vyznačená místa pro přecházení. Místní obyvatelé si stěžují, že se jedná o nepřehledné úseky (zejména večer) - jsou příliš blízko u křižovatky a přijíždějící auta včas nevidí chodce). Bylo by možné zde, prosím, vybudovat osvětlený přechod?


Lokalita závady: ulice gen. Svobody, Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Bc. Markéta Kokšalová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení.
Uvedené místo pro přecházení bylo řešeno v rámci akce "Rekonstrukce ul. J. Koziny, I. etapa", kdy tato akce byla zrealizována v roce 2015. V rámci této akce projektant v místě navrhl místo pro přecházení. Toto opatření bylo schváleno dopravním inženýrem a povoleno ve stavebním povolení.
K uvedenému dále uvádíme, že místo pro přecházení je místo, uzpůsobené pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Na místo pro přecházení se nevztahují stejné předpisy jako na přechod pro chodce(bezpečnostní prvky - typu osvětlení).