HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 071122_94cf


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Bezdomovci

Datum nahlášení: 07.11.2022

Kategorie závady: Veřejná zeleň


Popis závady: Usídlení bezdomovci v parku na několika místech, které jsou zarostlé křovím a keři. Pokud by se dostatečně vysekalo křoví, tak se zde nezabydlí. Možná udělat plot okolo párovodu. DOPORUČUJI ČASTOU DOCHÁZKU MĚSTSKÉ POLICIE. Děkuji


Lokalita závady: Gagarinova 1813, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Ing. Dagmar Teuschelová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Ve čtvrtek 10/11 prověříme situaci na místě a zjednáme nápravu.
--------------------------------------------
Po provedeném místním šetření vám touto cestou oznamuji, že v termínu do konce listopadu bude v předmětné lokalitě proveden razantní zásah na keřích (i v širším okolí) tak, aby se eliminoval výskyt bezdomovců. Práce v bezprostřední blízkosti stanu budou prováděny za účasti městské policie - ta osobu bez domova z daného místa vykáže.