HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 071123_17ac


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Oprava silnice

Datum nahlášení: 07.11.2023

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Nedodělána oprava silnice po novém osvětlení.


Lokalita závady: Šmeralova 1173/12, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Hana Bredlová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Při porovnání mapových podkladů bylo zjištěno, že nedošlo k zásahu do tělesa komunikace. Práce byly prováděny pouze v místě, kde se nacházela neudržovaná zeleň a po ukončení prací byl výkop zaštěrkován. Pokud požadujete dovybudování komunikace k Vašemu pozemku, obraťte se na kolegyně, které připravují investiční akce.