HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 071222_1395


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Lampa v náklonu

Datum nahlášení: 07.12.2022

Kategorie závady: Veřejné osvětlení a světelná signalizace


Popis závady: Lampa veřejného osvětlení na ul. Heydukova (pod křižovatkou s ul. Březinova) se začala naklánět, hrozí nebezpečí jejího pádu na chodník nebo do vozovky. Štítek s číslem lampy se na ní nepodařilo nalézt.


Lokalita závady: Heydukova, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Radomír Panchartek (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Stožár je sice po dopravní nehodě poškozený a bude vyměněn ale dle vyjádření správce veřejného osvětlení nehrozí nebezpečí pádu.