HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 080221_d33e


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Neudržovaný chodník a komunikace v ulici K Vápence

Datum nahlášení: 08.02.2021

Kategorie závady: Čištění komunikací


Popis závady: Neudržovaný chodník a komunikace na části p.p.č. 270/15 k.ú. Teplice-Řetenice, v ulici K Vápence. Jedná se o úsek komunikace od ulice Buzulucká, před domy čp. 204/7 a 262/3. Dále pak chodník k bytovému domu Duchcovská čp. 281/107 stojící na p.p.č. 416 k.ú. Teplice-Řetenice. Na řešeném úseku již dlouhodobě neprobíhá úklid zpevněných ploch ani odklízení sněhu. Přesný rozsah řešené části p.p.č. 270/15 k.ú. Teplice-Řetenice je zakreslen v příloze tohoto hlášení.


Lokalita závady: K Vápence 262/3, Teplice, 415 03, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Iva Smetáková (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Komunikace v ul. K Vápence není zahrnuta do zimní údržby komunikací a v letním období se provádí minimálně 1x ročně (v jarních měsících) mimořádný úklid zpevněné plochy i propojovacího chodníku.