HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 080316_a47f


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nepořádek

Datum nahlášení: 08.03.2016

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: V okolí velký nepořádek,odpadky


Lokalita závady: ulice Celní, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Ing. Dagmar Teuschelová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Při prověřování Vašeho podnětu bylo zjištěno, že část pozemků, na kterých se nachází směsný komunální odpad, není ve vlastnictví města. Vlastník bude neprodleně vyzván k nápravě. Pozemky (travnaté pásy a komunikace), které jsou ve vlastnictví města Teplice, budou počátkem příštího týdne uklizeny.
Děkuji za pochopení a přeji hezký víkend.
---------------
Dobrý den, pozemky ve vlastnictví města byly uklizeny, zelené pásy podél chodníku byly upraveny a odpad odklizen.
Děkuji za upozornění a přeji hezký den.