HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 080321_83fc


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Odvoz odpadu

Datum nahlášení: 08.03.2021

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Stále žijeme na skládce.


Lokalita závady: Prosetice, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení, obratem zaurgováno u svozové společnosti, která prověří, zda a případně z jakého důvodu došlo k výpadku svozu a co nejdříve zajistí úklid stanoviště.
Doplněno 9.3.: Prověřením na dispečinku bylo zjištěno, že páteční svoz bohužel neproběhl z důvodu nepřístupnosti kont. stání před kterým byla zaparkována auta. Nádoby pak nelze ze stanoviště ke svozu vytáhnout. Ani přes opakované vrácení na místo se zde prostor neuvolnil, vina je tedy na straně neohleduplných občanů, kteří zde parkují. Pro příště jsem upozornila na nutnost zajištění odtahu.