HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 080420_74f0


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nevyvezevý bio odpad

Datum nahlášení: 08.04.2020

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: 6.4.2020 ve Šmeralově ulici č.12 nebyl proveden vývoz bio odpadu-popelnice zapáchá.


Lokalita závady: Šmeralova, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Předáno na dispečink svozové společnosti k prověření a případnému zjednání nápravy (pokud je nádoba volně přístupná bude zajištěn náhradní vývoz).