HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 080424_cb2c


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Neodvežený papír

Datum nahlášení: 08.04.2024

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: P. Jilemnickěho


Lokalita závady: Petra Jilemnického, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Svoz nádoby na papír v tomto stanovišti probíhá 1x týdně - vždy v úterý. Dnes bude tedy vyvezen a zajištěn také úklid krabic okolo.