HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 080516_1b66


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Ohrožení vzrostlého stromu (asi 50-ti letého)

Datum nahlášení: 08.05.2016

Kategorie závady: Veřejná zeleň


Popis závady: Po ukončení výkopových prací (voda, plyn ??) prováděných na Mariánském dvoře, byla hlína po vytěžení z výkopu od stromu odvezena (proč?) a po ukončení oprav byl výkop o hloubce více než 1 metr zasypán kolem stromu pouze štěrkem! Na povrchu pak byla vysypána o několik dní později asi 10-ti centimetrová vrstva hlíny. Krásný, vzrostlý strom může být navíc hrozbou - není takto špatně ukončenými pracemi ohrožena stabilita stromu a eventuálně i chodci při silném větru? A co strom, není ho škoda? Stačí štěrk pro upevnění a výživu kořenového systému tak rozložitého stromu? Jedná se o strom na Duchcovské ulici před domem číslo 2400/34 na Mariánském dvoře. Firma, která závěrečné práce prováděla, by rozhodně měla uvést lajdáckou práci do pořádku. Měla by si více vážit zeleně, která je pro nás všechny, kteří žijeme ve městě, tak prospěšná.


Lokalita závady: Duchcovská 2400/34, Teplice, 415 01, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Bc. Vendula Pillerová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení.
Výkop v těsné blízkosti stromu byl realizován z důvodu poruchy na vodovodním řadu. Od ukončení výkopu je dřevina zařazena do skupiny dřevin určených k pozorování zdravotního stavu.
Zasypání výkopu štěrkem není běžná praktika, avšak v rozsahu, v jakém tak bylo učiněno to není pro dřevinu ohrožující.
Z důvodu ochrany dřeviny v tomto případě nebudeme požadovat stěrk vyhrabat, dalším zásahem by mohlo dojít k poškození kořenů a kmene.
Ohledně výživy kořenů pro představu uvádíme, že kořenový systém je tak rozvětvený, jako je koruna.
V případě výkopových prací je nejdůležitější kořeny o průměrem nad 3 cm zachovat, nepoškodit a nepřeseknout.
Dřevina tento zásah zvládne a na stanovišti bude zachována i přes to, že roste v ochranném pásmu inženýrských sítí, ve kterém je přísný zákaz ponechat hluboko kořenící zeleň.