HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 080519_bef5


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Dva odstavené osobní vozy bez spz na silnici

Datum nahlášení: 08.05.2019

Kategorie závady: Autovraky


Popis závady: Dvě osobní auta odstavené na silnici. Jedno je tam minimálně třičtvrtě roku a druhé přibylo minulý týden. Vtipné že pri čištění komunikace jen objeli a nic víc a když jsme měli auto před domem, než jsme ho uklidnili tak policie zvonila ať ho uklidime a odstavené auto na silnici dosud.


Lokalita závady: ulice U staré školy 193, Teplice, 415 01, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Marek Roth (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Vozidla budou vedena v evidenci jako vozidla čekající na naplnění §19 zákona č. 13/1997 Sb., - na pozemní komunikaci je zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla (dále jen „vrak“), - pak je bude moci vlastník komunikace odstranit.