HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 080715_bede


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Semafory vypnuté

Datum nahlášení: 08.07.2015

Kategorie závady: Dopravní značení


Popis závady: Chybí výraznější označení pro bezpečné přecházení po přechodu pro chodce (semafor,blikací panák,osvětlení přechodu, zpomalovací prvky na vozovce) na ulici Nákladní,Riegrova x U Pivovaru. Auta se zde pohybují výrazně vyšší rychlostí než je povolená padesátka a hrozí zde střet s chodci, v zimním období za tmy je to o život. Přechází zde většina lidí jdoucích do zaměstnání v blízkém okolí Riegrovy ulice.


Lokalita závady: ulice Riegrova, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Jana Strejcovská (odbor dopravy a životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, po konzultaci s dopravním inženýrek PČR nad Vámi popsanou problematikou u přechodu pro chodce na ul. Riegrova sděluji, že navrženo bylo zakreslení vodorovného dopravního značení A11 "pozor přechod pro chodce". Je to v současné době jediné možné opatření, které je možno realizovat v co nejkratším možném termínu. Dalším možným doplňujícím prvkem by mohlo být nasvětlení přechodu, Váš požadavek zahrnu do plánu úprav přechodů pro chodce. Vodorovné dopravní značení bude muset být povoleno Krajským úřadem Ústeckého kraje a následně realizováno ŘSD, jelikož se nejedná o komunikaci ve vlastnictví města Teplice. Podnět na příslušný správní orgán s požadavkem na realizaci předáme. Věříme, že našemu požadavku vyhoví.