HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 080923_4b8e


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Neprořezané stromy v ulici Dubská

Datum nahlášení: 08.09.2023

Kategorie závady: Veřejná zeleň


Popis závady: Před naším domem na adrese Dubská 1535 se nachází na veřejném prostranství lípa, která zasahuje i do naší soukromé zahrady. Dokud bylo na ulici elektrické vedení, byly stromy pravidelně prořezávány. Nyní se neudržují . Žádám o provedení prořezu tohoto stromu, nedá se pod ním již ani chodit, nepořádek nám padá do zahrady. Ostatní stromy v ulici jsou na tom stejně, ale nikomu jinému to asi nevadí !!!


Lokalita závady: Dubská, Teplice, Teplice


Toto hlášení řeší: Ing. Dagmar Teuschelová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Situace bude prověřena dne 14/9/2023 na místním šetření.
----------------------------------------
Závěr z místního šetření - u dvou lip bude do konce příštího týdne provedena lokální redukce koruny.
Cca před 8 - 10 lety byly v celé ulici provedeny tzv. "hlavové řezy" - je-li vhodné tento druh řezu po tolika letech opakovat, zhodnotíme se zahradníkem, případně dendrologem.
Děkuji za pochopení.