HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 081021_4a58


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Lokálně poškozená komunikace mimo jízdní pruhy

Datum nahlášení: 08.10.2021

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Lokálně poškozená komunikace mimo jízdní pruhy na křižovatce ulic Jankovcová a J. V. Sládka v místě kde pravděpodobně někdo ze síťařů v minulosti něco opravoval a zabezpečil to pouze provizorně zámkovou dlažbou. Díra je minimálně 20 cm hluboká.


Lokalita závady: Jankovcova 1353/21, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Závadu jsme předali k odstranění Severočeské servisní a.s.