HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 081023_ce78


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozený chodník

Datum nahlášení: 08.10.2023

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Masarykova třída propadlý chodník po provedených zemních pracech (ČEZ) mezi ulicí Celní a křižovatkou s ulicí Jankovcovou na straně kde je Prodeco. Přeložení zámkové dlažby bylo provedeno nekvalitně, zjevně nekvalifikovanými pracovníky. Chodník je v celé délce poškozený, vlnitý a propadlý a rozhodně nebyl dán do původního stavu před započetím prací. Po roce používání je stav ještě horší a ohrožuje chodce, v zimě nebude možná pořádná údržba. Na situaci už jsem jednou upozorňovala a nemám žádnou odezvu ani chodník je stále v horším stavu.


Lokalita závady: Masarykova třída, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Probíhá reklamační řízení.
Děkujeme za pochopení.