HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 081123_6d8f


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Přeplněný kontejner na separovaný odpad

Datum nahlášení: 08.11.2023

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Přeplněný kontejner na separovaný odpad


Lokalita závady: Antonína Sochora, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Předávám na dispečink svozové společnosti k zajištění nápravy.