HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 090118_dd0e


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nepořádek

Datum nahlášení: 09.01.2018

Kategorie závady: Černá skládka


Popis závady: Dobrý den ,velký nepořádek podél chodníku (pravá strana ,směr Aura) O odstavné ploše se nemá smysl zmiňovat,tam už je to na kontejner.Sice to nepatří městu,ale něco by s tím chtělo udělat.


Lokalita závady: Nákladní, Teplice, Teplice


Toto hlášení řeší: Jarmila Jurčíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. K Vašemu upozornění na nepořádek na pozemcích v ulici Nákladní v Teplicích, které nejsou v majetku Statutárního města Teplice, Vám sdělujeme, že za pořádek na pozemcích je zodpovědný majitel nebo uživatel pozemku. Bohužel nepořádek na těchto pozemcích ve většině případů způsobují třetí osoby (tedy ne majitel nebo uživatel pozemku) a je velmi těžké dokázat, kdo znečištění pozemku způsobil. Dále bychom Vám chtěli sdělit, že neexistuje právní předpis nebo norma, dle které by šlo nařídit pravidelnou údržbu nebo úklid soukromých pozemků. Majitele či uživatele pozemků je jen možné upomínat a případně pokutovat za narušení vzhledu obce. Bylo by v rozporu s platnou legislativou uklidit znečištěné pozemky na náklady města a následně vynaložené finanční prostředky vymáhat. Vlastníka předmětných pozemků každoročně písemně k úklidu vyzýváme.