HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 090320_1b70


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Oprava ulice před vchodem domu.

Datum nahlášení: 09.03.2020

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Prohlubeň komunikace Rohová 180. U chodníku se drží voda a zatéká pod dům Rohová 180. Posílám fotografii pro paní Langmajerovou.


Lokalita závady: Rohová 180, Teplice, 415 01, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Závada byla předána k opravě