HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 090420_4e5f


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Silně zvlněný povrch vozovky

Datum nahlášení: 09.04.2020

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: V křižovatce ulic Luční/Sklářská je v místě zaústění ulice Luční ve směru od Staré Duchcovské, zejména vlevo ve směru jízdy) silně zvlněn povrch vozovky tak, že odbočovat z Luční ulice směrem k Duchcovské ulici je obtížné.


Lokalita závady: Luční 231/9, Teplice, 415 03, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Vozovka v ulici Sklářská není majetkem statutárního města Teplice, ale patří Ústeckému kraji, byla závada předána Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje.