HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 090518_da84


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: ODPAD NA ULICI

Datum nahlášení: 09.05.2018

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: VYHOZENÁ LEDNICE NA SILNICI


Lokalita závady: Slovenská 2150, Teplice, 415 01, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení, předáno na dispečink svozové společnosti k zajištění odvozu.
Jedná se však především o neukázněnost některých spoluobčanů, kteří i přes veškeré zdarma poskytované služby a možnosti jak se velkoobjemového odpadu zbavit jej volně odloží vedle nádob na odpad. Jedná se o přestupek za který hrozí pokuta do výše 50.000,- Kč.