HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 090620_9897


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozený chodník

Datum nahlášení: 09.06.2020

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Dobrý den, v ulici Teplická, na úrovni domu 255 je již několik let propadlý chodník včetně vjezdu do garáže. Minulý týden se v celé ulici měnil rozvod elektřiny a chodník se rozkopal, následně uvedl do pěkného stavu, bohužel ale jen k místu toho propadu, mysleli jsme si, že chodník, který už pamatuje lepší časy bude opraven celý, včetně nevyhovujícího vjezdu do garáže. V této chvíli se elektřina předělává stejným způsobem na protilehlé straně. Bylo by dobré, když už je na místě firma, v jejíž možnostech je tuto práci zvládnout, aby opravila i výše zmíněný problém. Děkuji za pochopení Křeček.


Lokalita závady: Teplická 257, Teplice, 415 01, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Marie Drahokoupilová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, firma, která prováděla výkopové práce ve Vaší ulici uvedla komunikaci do původního stavu - tam kde prováděla práce, což měla v podmínkách povolení. Nejedná se o akci města, proto byl položen nový povrch pouze tam, kde se prováděl výkop.