HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 090621_01e1


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Chybějící víko uzávěru vody v chodníku

Datum nahlášení: 09.06.2021

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Dobrý den. U křižovatky Jana Koziny / Maršovská chybí kryt uzávěru vody v chodníku.


Lokalita závady: Maršovská, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Závadu jsme předali k odstranění SVS a.s., jedná se o jejich zařízení.