HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 090819_abd3


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Komunální odpad/ na potoce v klecích.../

Datum nahlášení: 09.08.2019

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Dnes v 10.30 hod byl proveden svoz odpadu komunálního, ale jen částečně, neboť vzhledem k odpadkům na zemi nebylo možno vyvézt i ostatní kontejnery k vysypání...v kleci s tříděným odp. je jeden kont. tento byl vyvezen, v druhé kleci ovšem nebylo provedeno zcela. Nicméně desky opřené o zeď klece je na tomto místě již celý měsíc !!! Nechápu proč, když kolem kont. v ul. Na Konečné se tento pevný odpad odváží, není takto činěno i zde na tomto místě. Díky tomu se potom nedají vyvézt kont.z klecí. P.S. v pondělí při odvozu kom.odp. pracovníci vyčistili klece až na tydesky, ale dnešní parta ....nic.


Lokalita závady: Prosetice, Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení, předáno na dispečink svozové společnosti k zajištění úklidu a zjednání nápravy.